Grobli 14, 49-306, Brzeg, Polska
+48 600 678 959 - B.W
brzeg@opolskiewopr.pl

Uchwały zarządu WOPR Województwa Opolskiego

 Na posiedzeniu Zarządu WOPR Województwa Opolskiego w Opolu, w dniu 12 kwietnia 2022, na podstawie § 47 pkt 1 Statutu  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Województwa Opolskiego, Zarząd WOPR Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr 1/12/IV/2022 o rozwiązaniu Oddziału Powiatowego WOPR w Brzegu. W głosowaniu uczestniczyło trzynaście uprawnionych osób. Za przyjęciem uchwały głosowało dwanaście osób. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba się wstrzymała.

Natomiast na podstawie § 21 pkt 3 Statutu  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2/12/IV/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Zarząd WOPR Województwa Opolskiego powołał pełnomocnika Zarządu WOPR Województwa Opolskiego, pana Bogdana Wyczawskiego, do realizacji działań statutowych związanych z wykonywaniem ratownictwa wodnego na terenie powiatu brzeskiego. W glosowaniu uczestniczyło trzynaście uprawnionych osób. Za przyjęciem uchwały głosowało trzynaście osób. Nikt nie był przeciw. Nikt się nie wstrzymał.